Wiki Wiki

Back

Vật Liệu Nhà Xanh - Công ty phân phối vậy liệu trang trí nội ngoại thất cao cấp tại TP Hồ Chí Minh

<p><strong><a href="https://vatlieunhaxanh.com/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VẬT LIỆU NHÀ XANH</font></font></a></strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> -</font></font><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Vật liệu Nhà Xanh</font></font></strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> chuyên nhập khẩu phân phối sỉ lẻ các loại vật liệu trang trí nội ngoại thất chất lượng cao. </font><font style="vertical-align: inherit;">Các sản phẩm nổi bật như:</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-cemboard/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Tấm Cemboard</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-scg-smartboard/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Tấm Smartboard SCG Thái Lan</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-duraflex/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Tấm Duraflex</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/xop-dan-tuong-3d/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Xốp dán tường 3d</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-nhua-gia-da/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Tấm nhựa giả đá</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tham-co-nhua-trang-tri/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Cỏ nhựa trang trí</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> … có độ phân giải chất lượng cao.</font></font></p>

<p><img alt="" src="https://vatlieunhaxanh.com/wp-content/uploads/2021/04/banner-co-nhua.jpg" style="width: 1400px; height: 470px;" /></p>

<p><a href="https://vatlieunhaxanh.com/"><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Vật liệu Nhà Xanh</font></font></strong></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> - Công ty vật liệu trang trí nội ngoại thất phân phối sản phẩm đến</font></font><a href="https://hochiminhcity.gov.vn/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> TP Hồ Chí Minh</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> , Hà Nội và toàn quốc với báo</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/gia-tham-co-nhan-tao/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> giá thảm cỏ nhân tạo</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ,</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> giá sàn nhựa giả gỗ</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> và</font></font><a href="https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> giá sàn nhựa hèm khóa</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> … Cạnh tranh nhất với quý khách hàng.</font></font></p>

<p>Tấm Cemboard: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-cemboard/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-cemboard/</a></p>

<p>Tấm Smartboard SCG Thái Lan: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-scg-smartboard/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-scg-smartboard/</a></p>

<p>Tấm Duraflex: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-duraflex/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-duraflex/</a></p>

<p>Xốp dán tường 3d: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/xop-dan-tuong-3d/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/xop-dan-tuong-3d/</a></p>

<p>Tấm nhựa giả đá: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-nhua-gia-da/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tam-nhua-gia-da/</a></p>

<p>Cỏ nhựa trang trí: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tham-co-nhua-trang-tri/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/san-pham/tham-co-nhua-trang-tri/</a></p>

<p>Giá thảm cỏ nhân tạo: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/gia-tham-co-nhan-tao/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/gia-tham-co-nhan-tao/</a></p>

<p>Giá sàn nhựa giả gỗ: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/</a></p>

<p>Giá sàn nhựa hèm khóa: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/bao-gia-san-nhua-gia-go/</a></p>

<p><strong>CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VẬT LIỆU NHÀ XANH</strong></p>

<p><strong>Tổng kho tại Thành phố Hồ Chí Minh</strong></p>

<p>Địa chỉ: 179 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP HCM</p>

<p>Tel: 0908941177</p>

<p>Email: vatlieunhaxanh@gmail.com</p>

<p>&nbsp;<br /> <strong>Đại lý tại Hà Nội</strong></p>

<p>Địa chỉ: Tầng 1, N06-B2, Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.</p>

<p>Tel: 0986525300</p>

<p>Email: xaydungnhaviet2010@gmail.com</p>

<p>Website: <a href="https://vatlieunhaxanh.com/" target="_blank">https://vatlieunhaxanh.com/</a></p>

<p>Vật Liệu Nhà Xanh trên Google Maps: <a href="https://goo.gl/maps/avrk3dGaqHB36XpR9" target="_blank">https://goo.gl/maps/avrk3dGaqHB36XpR9</a></p>

<p>Kênh mạng xã hội của Vật Liệu Nhà Xanh:</p>

<ul> <li><a href="https://www.facebook.com/groups/219364865586435/">https://www.facebook.com/groups/219364865586435/</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/vatlieunhaxanh">https://www.facebook.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://twitter.com/vatlieunhaxanh">https://twitter.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.linkedin.com/company/valieunhaxanh/">https://www.linkedin.com/company/valieunhaxanh/</a></li> <li><a href="https://vatlieunhaxanh.tumblr.com/">https://vatlieunhaxanh.tumblr.com/</a></li> <li><a href="https://medium.com/@vatlieunhaxanh">https://medium.com/@vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.pearltrees.com/vatlieunhaxinh">https://www.pearltrees.com/vatlieunhaxinh</a></li> <li><a href="https://ok.ru/vatlieunhaxanh">https://ok.ru/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://vatlieunhaxanh.imgur.com/">https://vatlieunhaxanh.imgur.com/</a></li> <li><a href="https://myspace.com/vatlieunhaxanh">https://myspace.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.stumbleupon.com/stumbler/vatlieunhaxanh">https://www.stumbleupon.com/stumbler/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.pinterest.com/vatlieunhaxanh/">https://www.pinterest.com/vatlieunhaxanh/</a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/channel/UCPCuVb8x0q5jC-pcIFFX6YA">https://www.youtube.com/channel/UCPCuVb8x0q5jC-pcIFFX6YA</a></li> <li><a href="https://www.scoop.it/u/vat-lieu-nha-xanh">https://www.scoop.it/u/vat-lieu-nha-xanh</a></li> <li><a href="https://getpocket.com/@vatlieunhaxanh">https://getpocket.com/@vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.diigo.com/profile/vatlieunhaxanh">https://www.diigo.com/profile/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://vimeo.com/vatlieunhaxanh/about">https://vimeo.com/vatlieunhaxanh/about</a></li> <li><a href="https://www.instapaper.com/p/vatlieunhaxanh">https://www.instapaper.com/p/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.plurk.com/vatlieunhaxanh">https://www.plurk.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://vk.com/vatlieunhaxanh">https://vk.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://issuu.com/vatlieunhaxanh">https://issuu.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.reddit.com/user/vatlieunhaxanh/">https://www.reddit.com/user/vatlieunhaxanh/</a></li> <li><a href="https://www.scout.org/user/2589241">https://www.scout.org/user/2589241</a></li> <li><a href="https://www.flickr.com/people/vatlieunhaxanh/">https://www.flickr.com/people/vatlieunhaxanh/</a></li> <li><a href="https://www.wattpad.com/user/vatlieunhaxanh">https://www.wattpad.com/user/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://www.kiwibox.com/vatlieunhaxanh/mypage/">https://www.kiwibox.com/vatlieunhaxanh/mypage/</a></li> <li><a href="http://www.allmyfaves.com/vatlieunhaxanh">http://www.allmyfaves.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://trello.com/vatlieunhaxanh">https://trello.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://imgur.com/user/vatlieunhaxanh/about">https://imgur.com/user/vatlieunhaxanh/about</a></li> <li><a href="https://500px.com/vatlieunhaxanh">https://500px.com/vatlieunhaxanh</a></li> <li><a href="https://ask.fm/vatlieunhaxanh">https://ask.fm/vatlieunhaxanh</a></li> </ul>

<p>Xem thêm:</p>

<ul> <li><a href="https://www.sab.gov.co/web/vatlieunhaxanh/home">https://www.sab.gov.co/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&amp;TLID=6182">http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&amp;TLID=6182</a></li> <li><a href="http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=2014">http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=2014</a></li> <li><a href="https://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=4605">https://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=4605</a></li> <li><a href="http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=1191">http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=1191</a></li> <li><a href="http://dialog.gdos.gov.pl/web/vatlieunhaxanh/home">http://dialog.gdos.gov.pl/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2180">http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2180</a></li> <li><a href="http://vinhcuu.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=2926">http://vinhcuu.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=2926</a></li> <li><a href="http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=3664">http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=3664</a></li> <li><a href="https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/vatlieunhaxanh/home">https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://inct.cnpq.br/web/vatlieunhaxanh/home">http://inct.cnpq.br/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://www.odrportal.hu/web/vatlieunhaxanh/home">http://www.odrportal.hu/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/vatlieunhaxanh/home">https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://www.videovivo.it/web/vatlieunhaxanh/home">http://www.videovivo.it/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://www.cnss.tn/fr/web/vatlieunhaxanh/home">http://www.cnss.tn/fr/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://www.cccbeducacio.org/en/web/vatlieunhaxanh/home">http://www.cccbeducacio.org/en/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://adoxx.org/live/web/vatlieunhaxanh/home">https://adoxx.org/live/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://edu.sepve.org.gr/web/vatlieunhaxanh/home">https://edu.sepve.org.gr/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://sgm.controlminero.gob.ec/web/vatlieunhaxanh/home">http://sgm.controlminero.gob.ec/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://sparc-robotics-portal.eu/web/vatlieunhaxanh/home">https://sparc-robotics-portal.eu/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://entreprises.cnmsante.fr/web/duson8112/home">https://entreprises.cnmsante.fr/web/duson8112/home</a></li> <li><a href="https://fondazionearching.it/web/vatlieunhaxanh/home">https://fondazionearching.it/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://innovation.cccb.org/web/vatlieunhaxanh/home">https://innovation.cccb.org/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://www.gammahoteles.com/web/vatlieunhaxanh/home">https://www.gammahoteles.com/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://casprod.lgaq.asn.au/web/vatlieunhaxanh/home">https://casprod.lgaq.asn.au/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://www.sab.gov.co/web/vatlieunhaxanh/home">https://www.sab.gov.co/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://metadatos.cnig.es/web/vatlieunhaxanh/home">http://metadatos.cnig.es/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/vatlieunhaxanh/home">https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://ayudas.invemar.org.co/web/vatlieunhaxanh/home">http://ayudas.invemar.org.co/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/vatlieunhaxanh/home">http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://hcen.salud.uy/web/vatlieunhaxanh/home">https://hcen.salud.uy/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://www.jsm.gov.my/web/vatlieunhaxanh/home">http://www.jsm.gov.my/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/vi/web/vatlieunhaxanh/home">http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/vi/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="http://municipios.rionegro.gov.ar/web/vatlieunhaxanh/home">http://municipios.rionegro.gov.ar/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://www.pugliaxp.it/web/vatlieunhaxanh/home">https://www.pugliaxp.it/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://tthtdn.danang.gov.vn/web/vatlieunhaxanh/home">https://tthtdn.danang.gov.vn/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> <li><a href="https://cityofkozani.gov.gr/web/vatlieunhaxanh/home">https://cityofkozani.gov.gr/web/vatlieunhaxanh/home</a></li> </ul>

0 Attachments
4816 Views
Average (0 Votes)
Comments
No comments yet. Be the first.