Wiki Wiki

FrontPage

Kubernetes và Docker có thể nói là 2 cụm từ được khá nhiều người dùng hiện nay. Khi Kubernetes và Docker ngày càng trở lên phổ biến mà nhiều người dùng vẫn không thể hiểu được 2 khái niệm này khác nhau như thế nào. Cùng tìm hiểu những điểm khác nhau của Kubernetes và Docker ngay tại viết ngay tại đây nhé.  

Mối quan hệ giữa Docker và Kubernetes #

Kubernetes và Docker đều là các giải pháp toàn diện để quản lý các ứng dụng containter hoá và cung cấp các khả năng mạnh mẽ, nhưng cũng từ đó cũng phát sinh một số nhầm lẫn. “Kubernetes” đôi khi được sử dụng như một cách viết tắt cho toàn bộ môi trường container dựa trên Kubernetes. Trên thực tế, chúng không được so sánh trực tiếp, dù có nguồn gốc khác nhau và giải quyết cho những vấn đề khác nhau.

Docker là một nền tảng và công cụ để xây dựng, phân phối và chạy các Docker container. Nó cung cấp công cụ cluster riêng và có thể được sử dụng để sắp xếp và lập lịch các container trên các cụm máy. Kubernetes là một hệ thống điều phối container cho các Docker container, mở rộng hơn so với Docker Swarm, nghĩa là để điều phối các cụm node trên môi trường production một cách hiệu quả. Nó hoạt động quanh khái niệm pod, đó là các đơn vị lập lịch (và có thể chứa một hoặc nhiều container) trong hệ sinh thái Kubernetes và chúng được phân phối giữa các node để cung cấp tính khả dụng cao. Người ta có thể dễ dàng chạy một bản dựng Docker trên một cụm Kubernetes, nhưng bản thân Kubernetes không phải là một giải pháp hoàn chỉnh và có nghĩa là cần các plugin tùy chỉnh.

Kubernetes và Docker đều là những công nghệ khác nhau nhưng về cơ bản chúng hoạt động rất tốt cùng nhau và cả hai đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và triển khai các container trong một kiến trúc phân tán.

Sự khác nhau giữa Docker và Kubernetes #

Việc so sánh Kubernetes và Docker khá phổ biến, tuy nhiên, việc so sánh Kubernetes và Docker Swarm sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn.

Docker Swarm là công nghệ điều phối tương tự như Kubernetes. Docker Swarm được tích hợp chặt chẽ trong hệ sinh thái Docker và tập trung vào việc nhóm các Docker container.

Một điểm khác biệt chính giữa Docker và Kubernetes là Docker chạy trên một node duy nhất, trong khi Kubernetes được thiết kế để chạy trên một cụm - cluster.

Một sự khác biệt khác giữa Kubernetes và Docker là Docker có thể được sử dụng mà không cần Kubernetes, trong khi Kubernetes cần môi trường container thời gian thực để tổ chức.

Kể từ lần phát hành đầu tiên vào năm 2015, Kubernetes đã được chấp nhận rộng rãi và hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn cho việc điều phối và quản lý container. Kubernetes cung cấp một nền tảng cấp cơ sở hạ tầng để sắp xếp các container trên quy mô lớn và để quản lý tương tác của người dùng với chúng.

Tương tự, Docker đã trở thành tiêu chuẩn để phát triển và triển khai container. Docker cung cấp một nền tảng để phát triển, triển khai và chạy các container ở cấp độ cơ bản. Đó là nền tảng mà Kubernetes framework sử dụng.

https://techphone.vn/so-sanh-kubernetes-va-docker-nen-lua-chon-nen-tang-nao/

Children Pages

0 Attachments
907249 Views
Average (1 Vote)
Comments
No comments yet. Be the first.