Wiki Wiki

FrontPage

Kubernetes và một số thông tin liên quan

Kubernetes ban đầu được phát triển và thiết kế bởi các kỹ sư tại Google - là một trong những người đóng góp ban đầu cho công nghệ Linux container. Google đã khai báo về cách hoạt động của họ trong các vùng chứa. (Đây là công nghệ sau các đám mây của Google). Google tạo ra hơn 2 tỷ lệ triển khai vùng chứa mỗi tuần - tất cả đều được hỗ trợ bởi nội bộ nền tảng: Borg. Borg là tiền thân của Kubernetes, do đó những bài học kinh nghiệm từ việc phát triển Borg qua nhiều năm góp phần tạo nên công nghệ Kubernetes.

Kubernetes 

Sự thật thú vị: Bảy chữ cái trong logo Kubernetes đề cập đến gốc tên của dự án, "Project Seven of Nine".

Red Hat là một trong những công ty đầu tiên hợp tác với Google trên Kubernetes trước khi Kubernetes được ra mắt và trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 cho Kubernetes nguồn dự án. Google đã tặng dự án Kubernetes cho Cloud Native Computing Foundation được thành lập vào năm 2015.

Tại sao chúng tôi cần Kubernetes?  #

Các ứng dụng sản xuất thực tế mở rộng nhiều vùng chứa. Các container đó phải được khai thác trên nhiều máy chủ. Kubernetes cung cấp khả năng phối hợp và quản lý cần thiết để triển khai các thùng chứa theo quy định cho các khối lượng công việc đó. Kubernetes orchestration cho phép bạn xây dựng các ứng dụng dịch vụ mở rộng nhiều thùng chứa, lên lịch các thùng chứa đó trên một cụm, mở rộng các thùng chứa và quản lý tình trạng của các thùng chứa theo thời gian.

Kubernetes cũng cần tích hợp với mạng, lưu trữ, bảo mật, đo từ xa và các dịch vụ khác để cung cấp một cơ sở hạ tầng container toàn diện.

Tất cả các điều đó, thuộc tính của mình vào cách bạn đang sử dụng các container trong môi trường của mình. Một sơ đồ thô ứng dụng của các thùng chứa Linux sẽ coi chúng là máy ảo nhanh và hiệu quả. Khi bạn mở rộng quy tắc này sang môi trường sản xuất và nhiều ứng dụng, rõ ràng là bạn cần nhiều thùng chứa hoạt động phối hợp cùng nhau để phân phối lẻ các dịch vụ. This is being grow up the number of the container in environment, do that the phức tạp cũng tăng lên theo.

Kubernetes can be phuc tap the gioi han nhieu loi chuc phuc va cac chuyen gia lien quan den the gia tang container - cac phan khoi lon voi nhau to mot "pod". Ts của hạ tầng chứa của bạn.

Xem thêm: https://ezlasso.com/vai-tro-cua-container-va-kubernetes.html?fbclid=IwAR3-Hm-Q8gzU8TGB7Dkn4TPoG-HVE8MKOrQ_3x_XRV2jy93trC4TUizUETk

Kubernetes ban đầu được phát triển và thiết kế bởi các kỹ sư tại Google - là một trong những người đóng góp ban đầu cho công nghệ Linux container. Google đã công khai về cách họ hoạt động trong các containers. (Đây là công nghệ đằng sau các dịch vụ đám mây của Google). Google tạo ra hơn 2 tỷ container deployments mỗi tuần — tất cả đều được hỗ trợ bởi nền tảng nội bộ: Borg. Borg là tiền thân của Kubernetes, do đó những bài học kinh nghiệm từ việc phát triển Borg qua nhiều năm góp phần tạo nên công nghệ Kubernetes.

Kubernetes 

Fun fact: Bảy chữ cái trong logo Kubernetes đề cập đến tên gốc của dự án, "Project Seven of Nine".

Red Hat là một trong những công ty đầu tiên hợp tác với Google trên Kubernetes trước khi Kubernetes được ra mắt và trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 cho dự án nguồn Kubernetes. Google đã tặng dự án Kubernetes cho Cloud Native Computing Foundation được thành lập vào năm 2015.

Tại sao chúng ta cần Kubernetes?  #

Các production apps thực tế mở rộng nhiều containers. Các containers đó phải được triển khai trên nhiều server hosts. Kubernetes cung cấp khả năng phối hợp và quản lý cần thiết để triển khai các containers theo quy mô cho các workloads đó. Kubernetes orchestration cho phép bạn xây dựng các dịch vụ ứng dụng mở rộng nhiều containers, lên lịch các containers đó trên một cụm, mở rộng các containers và quản lý tình trạng của các containers theo thời gian.

Kubernetes cũng cần tích hợp với networking, storage, security, telemetry và các dịch vụ khác để cung cấp một cơ sở hạ tầng container toàn diện.

Tất nhiên, điều này tùy thuộc vào cách bạn đang sử dụng các containers trong môi trường của mình. Một ứng dụng thô sơ của các Linux containers sẽ coi chúng là các máy ảo nhanh và hiệu quả. Khi bạn mở rộng quy mô này sang môi trường sản xuất và nhiều ứng dụng, rõ ràng là bạn cần nhiều containers phối hợp hoạt động cùng nhau để phân phối các dịch vụ riêng lẻ. Điều này làm tăng đáng kể số lượng container trong môi trường, do đó sự phức tạp cũng tăng lên theo.

Kubernetes có thể khắc phục rất nhiều vấn đề phổ biến liên quan tới sự gia tăng container - phân loại các containers với nhau thành một "pod". Ts của cơ sở hạ tầng vùng chứa của bạn.

Xem thêm:  https://ezlasso.com/vai-tro-cua-container-va-kubernetes.html?fbclid=IwAR3-Hm-Q8gzU8TGB7Dkn4TPoG-HVE8MKOrQ_3x_XRV2jy93trC4TUizUETk

0 Attachments
3273 Views
Average (0 Votes)
Comments
No comments yet. Be the first.