Wiki Wiki

FrontPage

Tổng quan những thông tin cần biết về Kubernetes

Có nhiều người vẫn chưa biết khái niệm Kubernetes, có thể hiểu một cách khái niệm kubernetes giúp cho quá trình tự động hóa việ quản lý giúp triển khai giúp phát triển các ứng dụng được chứa trong thùng. Khi nào cần sử dụng Kubernetes và nó giúp giải quyết những vấn đề gì? Cùng Bizfly Cloud xem chi tiết ngay tại bài viết dưới đây nhé. 

Nên sử dụng Kubernetes khi nào?

 • Các doanh nghiệp lớn, có yêu cầu thực sự phải mở rộng hệ thống nhanh chóng và sử dụng container (Docker).
 • Các dự án cần chạy> = 5 container cùng loại cho 1 dịch vụ. (Ví dụ sử dụng> = 5 máy giống nhau để chạy mã trang web  TopDev ).
 • Các startup tân tiến, chịu đầu tư vào công nghệ để tự động mở rộng quy mô về sau.

Kubernetes giải quyết vấn đề gì?

Bằng cách sử dụng docker, trên 1 máy chủ lưu trữ, bạn có thể tạo ra nhiều vùng chứa. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định sử dụng trên môi trường sản xuất, thì bạn phải bắt buộc phải nghĩ đến những vấn đề dưới đây:

 • Faker quản lý hàng loạt máy chủ lưu trữ hàng loạt
 • Lập lịch vùng chứa
 • Cập nhật cuộn
 • Chia tỷ lệ / Tự động mở rộng quy mô
 • Monitor life and life life of container.
 • Tự nghe trong trường hợp có lỗi xảy ra. (Có thể phát hiện và tự sửa lỗi)
 • Khám phá dịch vụ
 • Cân bằng tải
 • Dữ liệu quản lý, nút công việc, nhật ký
 • Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
 • Liên kết sự kiện và mở rộng với các hệ thống khác

Bằng cách sử dụng một  công cụ điều phối vùng chứa  như  Bizfly Cloud  may ra được giải quyết nhưng vấn đề ở đây. Trong trường hợp không sử dụng k8s, Thì sẽ cần phải tạo ra tự động hóa cơ chế cho những cái kể trên, như thế, giảm kỳ hạn thời gian và không thể thi.

Bizfly Cloud  là một nền tảng nhưng có khả năng liên kết tốt với bên ngoài hệ thống sinh học, có nhiều phần mềm trung gian chạy trên các dịch vụ của  Bizfly Cloud , trong tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa.

 • Ansible: Triển khai vùng chứa tới Kubernetes
 • Apache Ignite: Use Service Discovery of Kubernetes, auto create and scale  Bizfly Cloud  clkuster
 • Fluentd: send log of container in Kubernetes
 • Jenkins: Triển khai vùng chứa đến Kubernetes
 • OpenStack :Bizfly Cloud cấu trúc   liên kết với Cloud
 • Prometheus: Giám sát Kubernetes
 • Spark: Thực thi native job trên Kubernetes (thay thế cho YARN)
 • Spinnaker : Triển khai vùng chứa đến Kubernetes

Thêm nữa,  Bizfly Cloud standard  is a vài cơ sở để có thể mở rộng, thực thi chức năng độc lập, nó có thể sử dụng nền tảng như một khung công tác. Bằng cách sử dụng tính năng mở rộng, chúng ta có thể thực hiện phát hành một ReplicaSet mà k8s cung cấp.

Xem thêm:  https://techphone.vn/kubernetes-la-gi/

0 Attachments
3640 Views
Average (0 Votes)
Comments
No comments yet. Be the first.